Κοινωνικά Δίκτυα:
Μηχανολογικές κατασκευές και σωληνώσεις

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας..

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει μηχανολογικές εργασίες , όπως κατασκευές , βελτίωση ή και εξ ολοκλήρου μελέτες. Υπάρχουν καταρτισμένοι και διπλωμα-
τούχοι μηχανολόγοι .

Μηχανολογικές
Κατασκευές

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει μηχανολογικές εργασίες, όπως κατασκευές, βελτίωση ή και εξ ολοκλήρου μελέτες.

Μεταλλικές – Βιομηχανικές Κατασκευές

Οι μεταλλικές κατασκευές γίνονται στις εγκαταστάσεις μας, ακόμα πέρα από την κατασκευή μπορούν να σχεδιαστούν και να τοποθετηθούν. ...

Ανυψωτικές Εργασίες

Σχεδιάζουμε και να τοποθετηθούμε μεταλλικές κατασκευές που γίνονται στις εγκαταστάσεις μας.

Βιομηχανικές Συντηρήσεις

Δίνουμε λύσεις σε προβλήματα συντήρησης, αποκατάστασης, βελτιώσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Μηχανουργικές Εργασίες

Η επιχείρηση μας έχει μηχανουργικά εργαλεία, εξειδικευμένο προσωπικό και διπλωματούχους χειριστές μηχανουργούς. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας κάθε υλικού και ...

Βιομηχανικές Σωληνώσεις

Η Kerasidis Group αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις εγκαταστάσεις των δικτύων σωληνώσεων σε διάφορες μεγάλες και όχι μόνο βιομηχανικές ...