Κοινωνικά Δίκτυα:
Kerasidis Group

Μηχανολογικές Κατασκευές

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει μηχανολογικές εργασίες, όπως κατασκευές, βελτίωση ή και εξ ολοκλήρου μελέτες. Υπάρχουν καταρτισμένοι και διπλωματούχοι μηχανολόγοι.

Γιατί να μας επιλέξετε

Οι δραστηριότητες µας είναι οι βιοµηχανικές κατασκευές – εγκαταστάσεις , οι ανυψωτικές εργασίες και οι µηχανουργικές εργασίες. Υπάρχουν όλα τα µέσα ιδιόκτητα από εξειδικευµένο εξοπλισµό σε βιοµηχανικό εξοπλισµό, ανυψωτικά µέσα και τον µηχανουργικό µας εξοπλισµό.

 • Αξιοπιστία

  Η επιχείρηση µας ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα.

 • Εμπειρία

  Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στον κλάδο των μηχανολογικών κατασκευών.

 • Εξειδίκευση

  Καταρτισµένο προσωπικό µε επιµορφώσεις από διπλωµατούχους τεχνίτες και χειριστές.

 • Εξοπλισμός

  Βιοµηχανικός εξοπλισµός, ανυψωτικά µέσα και µηχανουργικός εξοπλισµός.