Η Εταιρία Παν.Κερασίδης & Χρ.Κερασίδης Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2000 ως Ομόρρυθμος Εταιρία με αντικείμενο τις μηχανολογικές κατασκευές – συντηρήσεις μηχανημάτων, σωληνώσεις και ανυψωτικές εργασίες.

Η εταιρία μας όλα αυτά τα χρόνια έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία εργασίες στο ευρύτερο ελληνικό γεωγραφικό χώρο για ένα μεγάλο φάσμα πελατών.

Η άρτια και συνεπής εκτέλεση των εργασιών μας προσέθεσε στο πελατολόγιο μας ένα σταθερό αυξανόμενο αριθμό εταιριών εντολέων με έδρα το Ρίο Πατρών.

Ενδεικτικά:

  • Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
  • ΙΝΤΕRΒΕΤΟΝ
  • XAΛΥΨ
  • SHELL
  • TEXACO
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ
  • ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η εταιρεία μας απασχολεί σήμερα 18 άτομα πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές στον κλάδο των συντηρήσεων και επισκευών μηχανημάτων εργοστασιακών κατασκευών. Επίσης απασχολεί διπλωματούχους χειριστές στο κλάδο των ανυψωτικών μηχανημάτων (παπαγάλοι & Κλαρκ). Σε κάθε μεγάλο έργο, η εταιρεία μας εχει προσλάβει τεχνικό ασφαλείας για την σωστή εκτέλεση των εργασιών σε θεματα ασφαλείας και υγιεινής.